Radek Stojek: Transformacja energetyczna zyska ramy

Budynki odpowiadają za jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych związanych z energią w Unii Europejskiej i 42 procent zużycia energii. Nowe prawo ma to zmienić: wampiry energetyczne mają zostać poskromnione. Będzie to jednak bardzo kosztowne.

Kolejny element pakietu #FitFor55 został przyjęty przez Parlament Unii Europejskiej. Co #EPBD zmieni na rynku budownictwa, jak wpłynie rynek nieruchomości komercyjnych?

Komentuje Radek Stojek, prezes firmy Instal One:

🏢 Znowelizowana dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków EPBD, to solidny drogowskaz dla dekarbonizacji i transformacji energetycznej sektora budowlanego w Polsce. Rynek budownictwa i nieruchomości nareszcie zyska ramy, w których może funkcjonować.

🏢 Zwraca jednocześnie uwagę, że w ostatnich latach było dużo ciekawych inicjatyw i wdrożeń związanych z obniżeniem energochłonności budynków i ich emisyjności. Jednak spora część z nich ograniczyła się wyłącznie do haseł, które ostatecznie nie mogły zostać do końca zweryfikowane.

🏢 Nowe ramy klas energetycznych oraz paszporty renowacyjne, powinny stworzyć długo wyczekiwany system odniesienia i porównywania budynków. Dla inwestorów to kolejne wymogi, które obciążą ich budżety, więc z niecierpliwością będą wyczekiwać wsparcia np. poprzez preferencyjne kredyty. Dla wykonawców to szansa na rozwój i dowód na to, że rynek #RetroFit będzie rósł jeszcze bardziej.

🏢 W InstalOne z niecierpliwością czekamy na ratyfikacje dyrektywy przez Polskę. Od początku przygotowujemy firmę do tego typu usług. Mamy własne zaplecze projektowe wprowadzające nowe technologie oraz zespół automatyków i programistów, którzy wdrażają inteligentne systemy zarządzania budynkami. Dobieramy rozwiązania ograniczające ślad węglowy inwestycji oraz liczymy wbudowany ślad węglowy wraz z propozycją offsetu.

 

Co wynika z przyjętej w marcu 2024 r. dyrektywy EPBD
według ekspertów Fali Renowacji


👉 Państwa członkowskie Unii Europejskiej przygotują krajowe plany renowacji budynków, a każdy z nich będzie zawierał mapę drogową z celami na lata 2030, 2040 i 2050, w odniesieniu do rocznego wskaźnika modernizacji energetycznej.

👉 Krajowe harmonogramy będą także uwzględniać dekarbonizację systemów ogrzewania i chłodzenia, sieci ciepłowniczych i stopniowego wycofywania paliw kopalnych z ciepłownictwa.

👉 W przypadku budynków niemieszkalnych, państwa UE będą zobowiązane do przeprowadzenia renowacji 16 procent budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej do roku 2030 oraz 26 procent do roku 2033. To rządy samodzielnie zdecydują czy wyrażą wskazane progi w zużyciu energii pierwotnej, czy też końcowej. Wybiorą także rodzaje budynków, które nie będą się wliczać do tych progów, przy czym muszą zastosować precyzyjne i transparentne kryteria wyboru.

👉 Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych zapisy są dużo bardziej elastyczne niż w pierwszych propozycjach. To państwa członkowskie ustanowią krajową trajektorię renowacji sektora mieszkaniowego, tak aby zmniejszyć średnie zużycie energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o 16 procent do roku 2030 i o 20-22 procent do roku 2035. Natomiast 55 procent spadku średniego zużycia energii pierwotnej będzie musiało zostać osiągnięte poprzez renowację najgorszych budynków mieszkalnych.

👉 Także w tym przypadku rządy zdecydują, które kategorie budynków zostaną wyłączone z tej puli – np. budynki historyczne, rolnicze, należące do sił zbrojnych.

👉 Dyrektywa ustanawia też ramy dla wdrożenia klas energetycznych (od A do G), świadectwa charakterystyki energetycznej oraz paszportów renowacyjnych.

👉 Wszystkie duże budynki stopniowo będą  wyposażane w systemy automatyki i sterowania (BACS) oraz systemy kontroli oświetlenia.

👉 Dyrektywa wprowadza także obowiązek zapewnienia przez państwa członkowskie wsparcia finansowego, zachęt finansowych dla renowacji, a także mechanizmów likwidujących bariery rynkowe na drodze do renowacji oraz obowiązek utworzenia punktów kompleksowej obsługi mieszkańców (One-Stop-Shops).

Źródło: https://www.linkedin.com/company/fala-renowacji/